Blog Yazılarım

Laravel API Artisan Command

Laravel API Artisan Command


resources:create Bir API kaynağı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm dosyaları oluşturur

php artisan resources:create Post
Checking if the model exists ...
The model Post does not exist.

 Should I create it? (yes/no) [yes]:
 >
 Should I create the migration for Post? (yes/no) [yes]:
 >
 Should I create the factory for Post? (yes/no) [yes]:
 >
 Should I create the seeder for Post? (yes/no) [yes]:
 >

Creating 6 resources ...

Komut sizin için aşağıdaki dosyaları oluşturur:

 • Controller
 • Form request
 • Resource and resource collection
 • Policy
 • Model
 • Database factory
 • Database migration
 • Database seeder
 • Routes

routes/api.php Dosyasına eklenen route'lar :

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Post endpoints
|--------------------------------------------------------------------------
 */
Route::name('posts.')->prefix('posts')->group(function () {
  Route::get('/', 'PostControllerAPI@index')->name('index');
  Route::post('/', 'PostControllerAPI@store')->name('create');
  Route::get('/{post}', 'PostControllerAPI@show')->name('show');
  Route::patch('/{post}', 'PostControllerAPI@update')->name('update');
  Route::delete('/{post}', 'PostControllerAPI@destroy')->name('destroy');
});

Bu paket hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız



Bu yazıyı paylaş


Yorumlar (0)

Yorum Yap